Nu arbetar vi som bäst med ett pedagogiskt material till serien.

Vi vill redan i startskedet rikta oss till dig lärare för att göra materialet så användarvänligt som möjligt. Fyll gärna i enkäten bestående av 5 frågor och sprid gärna i era nätverk!

https://sv.surveymonkey.com/r/RLM82W5

Våra episoder är väldigt varierande i tematik och innehåll och det pedagogiska materialet blir också därför varierande och mycket är möjligt. Vi behandlar teman som rättvisa, framtid, mobbning, känslor, att be om förlåtelse, vänskap över gränser etc, barnen i episoderna lever naturligtvis i väldigt olika förhållanden (1910-talet till 200-talet) och i en del episoder finns historiska händelser invävda.  

Vi vill dock gärna begränsa materialet så att det verkligen känns lätt att ta till sig, men också ge möjligheten att du själv kan välja i hur stor utsträckning du arbetar med det i klassen.